KNAP ACADEMIE | 100 dagen voor het college
KNAP ACADEMIE: Het eigentijdse opleidingsinstituut door en voor maatschappelijke en professionele vernieuwers.
KNAP, knap, academie, academy, Nederlands, Opleiding, leergang, training, publiek domein, sociaal domein, sociale vraagstukken, maatschappij, politiek, openbaar bestuur, maatschappelijk, persoonlijke ontwikkeling, effectiviteit, vaardigheden, leiderschap, innovatie, vernieuwing, sociaal bestel, middenveld, freelance trainer, verschil maken, professioneel, collectief, collectieve, senior, eigentijds, sociaal ondernemerschap, democratie, empowerment, lokaal, lokaleopleidingsinstituut, opleiding, colleges, trainingen, adviseur, coachings, publieke domein, ambtenaar, overheid, beleid
242
post-template-default,single,single-post,postid-242,single-format-standard,ajax_leftright,page_not_loaded,,normal,shadow2

100 dagen voor het college

02 jun 2014, by Knap Academie Administratie in Opleiding

NuInschrijven_button

100 dagen voor het college

Ontwikkeld door: Henk Gossink en Andre de Jong

Hoe ontstaat nu een succesvol college?

Jarenlang hebben wij colleges begeleid. Diverse colleges, van verschillende groottes en met verschillende dynamieken. We hebben geobserveerd en bemiddeld en kregen steeds meer zicht op de factoren die een college succesvol maken.

Dit zijn volgens ons de belangrijkste factoren:

 1. Een verbindende ambitie (waar ontspannen mee wordt omgegaan)
 2. Een cultuur van verdiend gunnen
 3. Rugdekking op hoofdpijndossiers
 4. Georganiseerde ontvankelijkheid voor tegendraadse geluiden

Om die sleutelfactoren vorm te geven, zijn er meer wegen die naar Rome leiden. En evenzoveel valkuilen. Als ervaren gidsen kunnen wij de randvoorwaarden voor u optimaliseren. In deze cursus leert u zelfstandig het niveau van de besprekingen en besluitvorming van de vergadering te evalueren en te ontwikkelen. Niet alleen op inhoudsniveau, maar ook op interactie–en gevoelsniveau.

We delen graag onze waarnemingen met u. Wij stellen u alternatieve routes voor en helpen het kompas opnieuw in te stellen. Zodat u zelfstandig op weg gaat. Mooie vergezichten en avonturen sluiten we dan zeker niet uit.

Gezien de schaarste van uw tijd raden wij u aan de kortste route te nemen. Het is er een die de nodige mentale, emotionele en communicatieve basisconditie vraagt, zoals zelfreflectie en feedback geven en ontvangen. Maar met die basisconditie kunt u in zeven dagen (7% van uw tijd, gedurende 100 dagen), het stuur in handen krijgen van een succesvol college.

Uitgangspunten

 • Werken en leren gaan hand in hand. Bij voorkeur werken we met actuele thema’s die bespreking en beslissing van u als college vragen. U krijgt feedback op uw dynamiek als college en op uw individuele bijdrage daarin.
 • Non-verbale communicatie is voor meer dan 80% bepalend voor hoe u overkomt. Intern en extern.
 • In uw non-verbale communicatie bewegen uw belangen, drijfveren en gevoelens mee.
 • Het herkennen en erkennen van uw eigen kwaliteiten en valkuilen is minimaal zo belangrijk als het herkennen van die van anderen.
 • We gaan uit van een bereidheid tot leren en experimenteren, zitting hebben in een college is topsport en vraagt om continue training en aanscherping.

Programma

Ons programma is opgedeeld in twee delen:

Deel 1: Assessment van het college.De analyse van de kwaliteiten en valkuilen van uw college staat centraal.

Deel 2: De 100 dagen van het college. Het leren ontwikkelen van de kwaliteiten staat centraal als wel het omzeilen van de valkuilen.

Beide delen zijn een afgerond geheel. Starten met het eerste deel en later beslissen voor het tweede deel is derhalve een optie.

Deel 1: Assessment van het college

Aan de hand van waarnemingen die wij doen tijdens een regulier overleg (een dagdeel) doen wij uitspraken over de kenmerken van uw college op verschillende niveaus: inhoudelijk, procedureel, interactiedynamiek en op gevoelsniveau. De argumentatie is gebaseerd op verbale en non-verbale waarnemingen. Dat maakt dat de conclusies heel makkelijk zijn te herkennen en accepteren. U snapt ze, erkent ze en ervaart ze in het hier en nu. Dat geeft duidelijke kapstokken voor de ontwikkeling naar een succesvol college.

Onze uitspraken worden vastgelegd in een rapport. De conclusies onderzoeken we nader met u in een teamdag (twee dagdelen). Inhoudelijk staat de verbindende ambitie centraal. Doelstelling van deze dag is om u uzelf te leren kennen. Feedback geven en ontvangen oefenen we actief. De dynamiek van uw collegeteam wordt daardoor begrijpelijk en voelbaar. Uw specifieke rol en bijdrage hierin wordt u helder. Er komen antwoorden op de vragen:

 • Welke kwaliteiten gaan dit college tot succes maken?
 • Welke valkuilen zijn herkenbaar in de dynamiek?
 • Wat is de communicatieve uitdaging van dit college?
 • Wat zijn de persoonlijke kwaliteiten en valkuilen die in dit college van belang zijn?

Deel 2: De 100 dagen van het college

Deel twee van het programma bestaat uit college-coaching en college-consultatie. In college-coaching ligt het accent op de wijze waarop het college functioneert, in college-consulatie ligt het accent op de wijze waarop u de inhoud behandelt. In de praktijk lopen deze twee uiteraard door elkaar heen.

College-coaching(vier dagdelen)

Tijdens reguliere overleggen is een coach aanwezig die met u reflecteert op de manier waarop onderwerpen worden verkend, overleg wordt gevoerd en besluiten worden genomen. Het college krijgt feedback op de verbale en non-verbale interactiedynamiek. Dit gaat in nauwe afstemming met de voorzitter van de vergadering.

U krijgt feedback op de manier waarop u uw rol verbaal en non-verbaal vormgeeft. Dit heeft een directe relatie met uw persoonlijke stijl en wijze waarop u in het algemeen intervenieert in communicatieve processen. U wordt u steeds bewuster van eigen en andermans (non-verbale) interactiepatronen, belangen, drijfveren en gevoelens.

Het resultaat is dat het college leert om zelfstandig het verloop van de vergadering te evalueren. Niet alleen op inhoudsniveau, maar ook op interactie- en gevoelsniveau.

Als college ontwikkelt u een discipline om op dit niveau met elkaar te overleggen en onderhandelen. Openheid over en verbinden van onderliggende belangen levert win-winsituaties op. U ontwikkelt een cultuur van verdiend gunnen en een van rugdekking.

College-consultatie(vier dagdelen)

Startpunt van de consultatie zijn inhoudelijke vragen of dilemma’s uit uw dagelijkse praktijk. Dat kunnen ook zaken zijn die in de samenwerking spelen. U legt ze voor ter collegiale consultatie. Op inhoudsniveau kan men elkaar adviezen geven door allereerst goed te luisteren en vragen te stellen.

Wij verschuiven de aandacht ook naar onderliggende vragen: Hoe verhoudt degene die de casus inbrengt zich tot het vraagstuk? Wat is de reden dat dit juist voor hem of haar een probleem is? Welke interactiepatronen zijn herkenbaar en welke belangen en gevoelens spelen hier een rol? Niet zelden is de dynamiek die ontstaat hiervoor illustratief. Daar geven we feedback op, waarbij de inhoud van de woorden minder belangrijk is dan de non-verbale communicatie. Een passend handvat kan dus liggen op inhoudsniveau, maar een fundamentelere oplossing ligt vaak een laag dieper.

Investering

Deel 1: Ontwikkelassessment van het college: €6.800,- (vrijgesteld van btw).

Deel 2: Verdiepende training door middel van coaching en consultatie: €6.800,- (vrijgesteld van btw).

Zoals gezegd zijn dit twee afgeronde delen. Na het eerste deel kan besloten worden met het tweede deel te vervolgen.

Uw begeleiders

Henk Gossink

Nico Groen

André de Jong

 

NuInschrijven_buttonbackground