KNAP ACADEMIE | Beweging van betekenis
KNAP ACADEMIE: Het eigentijdse opleidingsinstituut door en voor maatschappelijke en professionele vernieuwers.
KNAP, knap, academie, academy, Nederlands, Opleiding, leergang, training, publiek domein, sociaal domein, sociale vraagstukken, maatschappij, politiek, openbaar bestuur, maatschappelijk, persoonlijke ontwikkeling, effectiviteit, vaardigheden, leiderschap, innovatie, vernieuwing, sociaal bestel, middenveld, freelance trainer, verschil maken, professioneel, collectief, collectieve, senior, eigentijds, sociaal ondernemerschap, democratie, empowerment, lokaal, lokaleopleidingsinstituut, opleiding, colleges, trainingen, adviseur, coachings, publieke domein, ambtenaar, overheid, beleid
1705
page-template-default,page,page-id-1705,has-dashicons,ajax_leftright,page_not_loaded,,normal,shadow2

Beweging van betekenis

Ontwikkeld door: Steven Kik

Uitgangspositie
Met uw organisatie staat u voor stevige publieke opgaven. U wilt graag dat in de komende periode uw organisatie van betekenis is, publieke waarde creëert. Het is de vraag of dat gaat lukken op de huidige manier. En het is spannend of het lukt om tijdig een nieuwe manier te ontwikkelen.

Om de juiste voorwaarden te scheppen, zijn woorden gevallen als ‘cultuurtraject’, ‘organisatieontwikkeling’ en ‘MD-traject’. U twijfelt of die begrippen de lading wel dekken. In ieder geval geven zij veel te weinig richting aan wat u wilt: u wilt in verschillende opzichten een beweging van betekenis maken.Het is daarom tijd voor een aanpak die tegelijkertijd praktisch en fundamenteel is.

Verdiepen
Allereerst werken wij met u aan uw visie. Tot deze voldoende zeggingskracht heeft om zowel de onderstroom als de bovenstroom van uw organisatie in beweging te brengen. Die visie is een samenkomst van wat u drijft en wat de organisatie beweegt. Deze visie geeft een lange adem aan de verandering die u wilt vormgeven.

Het helpt daarbij niet om alleen de juiste woorden te vinden. Verdiepen houdt in dat u de drager wordt van de verandering die u wilt realiseren. Dat betekent het alledaagse loslaten en tijdelijk vertragen.

Anders verdiepen
Als mensen echt iets veranderen in hun omgeving, dan verandert dat iets fundamenteels voor hen. Die verandering gaat de rest van het professionele leven mee. Wat mensen verandert, is het idee dat zij echt een verschil kunnen maken en dat zij begrijpen hoe zij dat verschil vormgeven. Anders verdiepen gaat over die verandering.

Verbinden
Een volgende stap is om met deze visie beweging op gang te brengen. Om u ervan bewust te worden dat het mogelijk is om de middelmaat te ontstijgen. Een sleutelwoord daarbij is congruentie: wat u doet, klopt met wat u voor ogen heeft. Op tal van niveaus zult u nieuwe verbindingen moeten maken: tussen mens en organisatie, tussen en binnen teams, tussen visie en gedrag, tussen de werking van de omgeving en de werkwijze van de organisatie.

Anders verbinden
Het is bijna verslavend: onderdeel te zijn van een team dat echt een beweging van betekenis op gang heeft gebracht. Die verbinding gaat verder dan een gezamenlijk resultaat. Wat samen komt, is onvermoede eigen krachten, gedeelde waarden en aanstekelijk spelplezier.

Versnellen
In onze aanpak zijn wij geïnspireerd door Wiel Coervers ‘kappen en draaien’. De kern is dat het meest essentiële gedrag in de organisatie tot in de puntjes wordt geoefend. Ons motto daarbij is ‘less is more’. Dat vraagt om grote precisie, om ‘eindeloze’ herhaling. Immers, het is niet voldoende om middelmatig te zijn in het gedrag dat de beoogde verandering draagt.

Anders versnellen
Bij Disney trainen medewerkers eerst twee dagen op het aankijken van hun klanten. Het lijkt een ongelofelijke vertraging, maar het blijkt een versnelling voor het begrip van Disney. Overheidsorganisatie van het jaar, Jeugdbescherming Regio Amsterdam, nam ogenschijnlijk alle tijd om verspilling terug te brengen.Anders versnellen is de vertraging die nodig is om de haarvaten van de organisatie te openen voor de beweging van betekenis.

De gereedschapskist
We hebben voor u een rijke gereedschapskist om uw beweging van betekenis vorm te geven en te realiseren.
– de visievormer
– serious games voor urgentie , plezier en concreet resultaat.
– de inslijter van kerngedrag
– de spotlight voor focus op toegevoegde waarde voor “klant” en eigen mensen
– de dialoog als middel voor verbinding en groei van de collectieve intelligentie.

Tijdens het ontwikkeltraject halen we u uit uw organisatie en gaan we samen uw organisatie in. Er zijn groepsbijeenkomsten en moment van individueel sparren en coaching. Op maat, passend bij u en ondersteunend aan uw beweging van betekenis

De pionier
Als u een beweging van betekenis wilt vormgeven, is Steven Kik uw pionier. Zijn expertise ligt in het ondersteunen van individueel en collectief leiderschap in verandering.

Investering
U investeert als deelnemers ongeveer tien dagdelen in uw ontwikkeling, met een beweging van betekenis als doel. In mei 2017 verschijnt het programma, dat in najaar 2017 van start zal gaan. Op vrijdagmiddag 16 juni vindt een kennismaking met het programma plaats.

Geïnteresseerd? Dan kunt u zich hieronder alvast aanmelden voor een intakegesprek bij Steven Kik.

background