KNAP ACADEMIE | Blog
KNAP ACADEMIE: Het eigentijdse opleidingsinstituut door en voor maatschappelijke en professionele vernieuwers.
KNAP, knap, academie, academy, Nederlands, Opleiding, leergang, training, publiek domein, sociaal domein, sociale vraagstukken, maatschappij, politiek, openbaar bestuur, maatschappelijk, persoonlijke ontwikkeling, effectiviteit, vaardigheden, leiderschap, innovatie, vernieuwing, sociaal bestel, middenveld, freelance trainer, verschil maken, professioneel, collectief, collectieve, senior, eigentijds, sociaal ondernemerschap, democratie, empowerment, lokaal, lokaleopleidingsinstituut, opleiding, colleges, trainingen, adviseur, coachings, publieke domein, ambtenaar, overheid, beleid
563
page-template-default,page,page-id-563,ajax_leftright,page_not_loaded,,normal,shadow2

 

thumb_015Waar doen wij het nou eigenlijk voor? Ontcijferen van idealen.

Vorige week mocht Henk Gossink een middag begeleiden van de programmaraad en de wethoudersvereniging over ‘de banenafspraak’. De banenafspraak gaat over mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat om mensen met een langdurige beperking of mensen die niet in staat zijn (ook niet met ondersteuning) het minimumloon te verdienen. In totaal vallen ongeveer 750.000 mensen hieronder. Dat is ongeveer 10% van de totale beroepsbevolking. Mijn probleem bij dit soort getallen is dat ik mij er niets meer bij kan voorstellen. Lees meer

 

Jan van Ginkel over leerprocessen in een gemeenschap:

“Werken aan een wakkere stad”

’s Avonds om 23.02 komt een tweet van Jan van Ginkel binnen: ‘@HenkGossink Nabrander: kern boek gaat over versterken van de leiderschapsfunctie in gemeenschappen’. Die ochtend was ik in Schiedam om met hem te spreken over zijn publicatie ‘Werken aan de wakkere stad. Langzaam leiderschap naar gemeenschapskracht.’ Het is een bijzonder boek dat hij samen met Frans Verhaaren schreef. In mijn beleving staat het in de traditie van Jan Rotmans, in de zin dat het zich bezighoudt met de vraag hoe wij ons tot deze tijd kunnen verhouden en daarbij de sweeping statements niet uit de weg gaat. Lees meer

 

thumb_015‘Nieuwe aanpak vrijheidsbeneming jeugdige delinquenten’

Marjolijn Verschuren, coördinerend senior beleidsadviseur VenJ: “Het ministerie denkt in 2015 na over herijking van de vrijheidsbeneming. Steeds minder jongeren stromen in bij een justitiële jeugdinrichting JJI. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar hoe houd je de zorg en beveiliging van de kleinere groep jongeren die in een JJI verblijven wel op peil? De vraag was dan ook om iets nieuws te bedenken dat enerzijds flexibel is en anderzijds kwalitatief sterk staat. Het liefst samen met de deskundigen in het veld. Daar is kennis, veel ervaring en ook veel belangen. Het is niet vanzelfsprekend om dat allemaal mee te krijgen. KNAP Academie heeft met haar Policy Design Studio iets nieuws in de markt gezet dat niet alleen erg leuk is maar ook twee vliegen in één klap slaat. Door de kennis en betrokkenheid van het veld en van onafhankelijke onderzoekers op een slimme manier in te schakelen ontstaat er niet alleen een nieuw beleidsontwerp maar ook betrokkenheid en begrip. Er zijn echt nieuwe perspectieven ontwikkeld, en er is grote bereidheid om met alle ideeën aan de slag te gaan. We gaan hier nog veel plezier aan beleven.”

 

thumb_021

Rianne van den Berg, gemeentesecretaris / algemeen directeur Alblasserdam:

‘Samen reflecteren

Vanuit een leiderschapstraject in de Drechtsteden kende ik Henk Gossink en André de Jong en ik heb hen gevraagd in ons college het gesprek aan te gaan over de mogelijkheden. Dat werd een boeiend gesprek en we voelden de belangrijke “ klik”. De combinatie van begeleiding door zowel een bestuurskundige als een haptonoom werd direct als nuttig en aanvullend ingeschat en dat is ook gebleken. We zijn inmiddels een jaar onderweg als college. Er is al veel op inhoud gerealiseerd….

 

Henk Gossink over opleiden:

“Ik wil het niet leren, ik wil het kunnen.”

De trainer voor onze afdeling communicatie gaat met ons aan de slag met ‘adviseren als tweede beroep’. Aan het begin van de bijeenkomst schrijft hij op een flip over vel de letterreeks:

OO       BO       BB      OB         Hij kijkt ons blijmoedig aan en vraagt of we weten waar de letters voor staan. De afdeling moet collectief het antwoord schuldig blijven. Een collega mompelt iets over tampons. lees meer

 

Hittinslider_011g the target, but missing the point?

Public Value Theory en het meten van prestaties

Krijn van Beek heeft de afgelopen jaren op veel plekken in onze publieke sector gezien hoe de druk van dagelijks produceren en verantwoorden geleidelijk aan tot vervreemding kan leiden van datgene waar het eigenlijk om te doen was. De één noemt dat systeem- versus leefwereld, de ander noemt het een dolgedraaide bureaucratie, de derde denkt dat dit een toonbeeld van efficiënte overheid is en de vierde denkt dat dit nu eenmaal de marsorders zijn, dus dat we verder niet moeten zeuren. Lees meer

 

thumb_015De intelligente energie van Nico groen: ‘Kijk .. dan wordt het leuk.’

Organisatieadviseur Nico Groen is veel tegelijkertijd. Hij is voorzitter van Lochem Energie, hij is bestuursvoorzitter van Nivora, een innovatieve industriële onderneming en hij is oprichter van Stichting Weet Wat Werkt. Gaande het gesprek valt op dat de anekdotes van Nico Groen een vaste structuur volgen. Zijn verhalen beginnen met een kansloos initiatief of verzoek, dat hij in twee of drie zinnen fileert. Dan concludeert hij lachend: ‘Ja, zo werkt het natuurlijk niet.’ Vervolgens neemt het verhaal een hele kleine wending …. lees meer

 

thumb_021

Wat zijn de kenmerken van een succesvol college?

Door Henk Gossink

De afgelopen jaren heb ik tientallen colleges mogen begeleiden. Daarnaast leid ik tal van wethouders op voor wie het college een hele belangrijke plek is. Meer dan eens komt in die begeleiding de vraag naar voren wat een college nu tot een succes maakt.  Lees Meer

 

background