KNAP ACADEMIE | Adviseren met Publieke Impact
KNAP ACADEMIE: Het eigentijdse opleidingsinstituut door en voor maatschappelijke en professionele vernieuwers.
KNAP, knap, academie, academy, Nederlands, Opleiding, leergang, training, publiek domein, sociaal domein, sociale vraagstukken, maatschappij, politiek, openbaar bestuur, maatschappelijk, persoonlijke ontwikkeling, effectiviteit, vaardigheden, leiderschap, innovatie, vernieuwing, sociaal bestel, middenveld, freelance trainer, verschil maken, professioneel, collectief, collectieve, senior, eigentijds, sociaal ondernemerschap, democratie, empowerment, lokaal, lokaleopleidingsinstituut, opleiding, colleges, trainingen, adviseur, coachings, publieke domein, ambtenaar, overheid, beleid
238
post-template-default,single,single-post,postid-238,single-format-standard,ajax_leftright,page_not_loaded,,normal,shadow2

Adviseren met Publieke Impact

02 jun 2014, by Knap Academie Administratie in Opleiding

NuInschrijven_button

Adviseren met Publieke Impact, voor strategische adviseurs

Ontwikkeld door: Myriam Gijsbers

Het verschil maken

Als expert op een publiek relevant vraagstuk, wilt u het verschil maken: doen wat ertoe doet. Uw kennis, inzichten en ervaringen hebben betekenis voor publieke vraagstukken, dus waar u wordt gevraagd, wilt u die betekenis tot zijn recht laten komen. Maar wat er daadwerkelijk gebeurt met uw adviezen, is afhankelijk van de dynamiek van de publieke organisatie en ligt in handen van diverse belanghebbenden.

De kunst is om op de juiste plek, met de juiste toon, toe te voegen waar de situatie op dat moment om vraagt. Adviseurs doen dat vaak intuïtief, maar voor het uiteindelijke rendement komt de interventie precies.

In deze cursus leert u, als externe adviseur, u beter te verplaatsen in de opdrachtgever en de dynamiek van zijn of haar publieke organisatie. U leert hoe u uw adviezen meer impact geeft, zodat deze niet in een la verdwijnen zodra u de deur uit bent.

Publieke zaken

Publieke zaken zijn om meer dan één reden bijzonder. Het belang is anders dan in commerciële organisaties en vaak is dat belang ook anders georganiseerd. De dynamiek is anders, soms kan het traag gaan in het publieke domein: soms draaien de ambtelijke molens inderdaad langzaam. Maar het kan ook ineens heel snel gaan: een artikeltje in de krant, een Kamervraag, een tweet, een journalist die met succes een beroep doet op de Wet openbaarheid van bestuur en ineens ligt er gevoelige informatieop straat. Maanden worden minuten en onder druk wordt alles vloeibaar. Beeldvorming heeft een immense impact op de speelruimte van publieke vraagstukken.

Met één manier van kijken ben je er niet als je effectief wilt adviseren aan het publieke domein. De politiek werkt anders dan de ambtenarij, bestuurders reageren anders dan bewoners. Wie de kunst van het adviseren in het publieke domein verstaat, weet deze verschillende logica’s en dynamieken in te zetten ten gunste van een goede ontvangst van het advies.

De leergang

Deze leergang komt tot de kern van het adviseren in het publieke domein. Het geeft de deelnemers de benodigde inzichten en ervaringen om de impact van hun advisering te vergroten. We verkennen zowel de werking van het publieke domein, als het vermogen van de deelnemers om in dat publieke domein te interveniëren.

Voor wie?

De leergang is bedoeld voor adviseurs in het publieke domein, die gevraagd worden omdat ze ergens verstand van hebben. Ze zijn goed in een specifiek beleidsterrein en hebben een stevige professionaliteit ontwikkeld. Vanuit die kwaliteit willen ze hun werk op een hoger plan brengen: scherpere interventies, grotere invloed, meer duurzame resultaten.

Wat wij doen

We hebben gemerkt dat de (eigen)aardigheden van het publieke domein veel vragen van mensen die in die context het verschil weten te maken. Deels draait het daarbij om strategische en communicatieve vaardigheden: de juiste doelen weten te stellen en goede verbindingen maken. Maar het vraagt ook om persoonlijke stevigheid: onder druk weten waar je voor staat en wat je te brengen hebt. Een derde element is scherpe en actuele inzichten in de werking van het publieke domein. Voor die inzichten geldt het spreekwoord: ‘theproof of the pudding is in theeating’, ze gaan pas werken als je ze weet te vertalen in je handelingsrepertoire. En zo is de cirkel weer rond, want die vertaling vraagt om praktische vaardigheden.

Deze leergang is dan ook een mengvorm van verkennen, uitproberen, nieuwe inzichten bespreken en vertalen. Het helpt daarbij dat zowel deelnemers als docenten uitgebreide ervaring hebben in het publieke domein.

Ingrediënten:

Enkele onderwerpen die in de leergang naar voren komen:

De mythe van de adviseur: De veronderstelling dat een adviseur wordt ingehuurd omdat er iets moet veranderen, is niet altijd houdbaar. Soms houdt de adviseur de zaak juist op. Gezamenlijk verkennen we de mythes van de adviseur en prikken deze door.

Professionele standaard: Wanneer doe ik mijn werk als adviseur goed? Aan welke professionele standaard moet ik voldoen? Hoe maakt deze standaard mijn werk spannend? En, hoe zorg ik ervoor dat die spanning mij helpt en niet blokkeert? We onderzoeken de verschillende professionele standaarden die deelnemers bewust en onbewust hanteren, rekken deze op en vullen deze aan.

Verplaatsingsoefening: Een politiek bestuurder legt een urgent dilemma voor en stelt de deelnemers voor de opgave om onder grote druk een antwoord te geven op de vraag ‘Wat nu?’

Soap: Politiek bestuurde organisaties hebben een andere logica. De dynamiek van publieke organisaties heeft veel weg van een soap: er is veel beweging die de zaak uiteindelijk op zijn plek houdt. Wie iets wil veranderen, moet begrijpen waarom zaken hetzelfde blijven. Wat is de waan van de dag? Aan de hand van de verhalende structuur van de soap verkennen we hoe de overheid voortdurend ‘onderweg naar morgen’ is en hoe je daarop kunt ingrijpen.

Framing: Aan de hand van actuele inzichten in de werking van het brein verkennen wij hoe een advies landt. Welke ‘breinpatronen’ worden in werking gezet? Kunnen we als adviseur nog iets losmaken in die patronen? En, hoe dan?

Investering

De leergang bestaat uit drie dagen van 9.00 uur tot 20.00 uur, waarna een diner volgt. Daarnaast is er een terugkomdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Voor deze leergang betaalt u € 2.850,– (vrijgesteld van btw) voor de opleidingskosten. Dit is exclusief verblijfskosten, afhankelijk van de locatie maximaal € 250,–.

NuInschrijven_buttonbackground