KNAP ACADEMIE | Nico Groen
KNAP ACADEMIE: Het eigentijdse opleidingsinstituut door en voor maatschappelijke en professionele vernieuwers.
KNAP, knap, academie, academy, Nederlands, Opleiding, leergang, training, publiek domein, sociaal domein, sociale vraagstukken, maatschappij, politiek, openbaar bestuur, maatschappelijk, persoonlijke ontwikkeling, effectiviteit, vaardigheden, leiderschap, innovatie, vernieuwing, sociaal bestel, middenveld, freelance trainer, verschil maken, professioneel, collectief, collectieve, senior, eigentijds, sociaal ondernemerschap, democratie, empowerment, lokaal, lokaleopleidingsinstituut, opleiding, colleges, trainingen, adviseur, coachings, publieke domein, ambtenaar, overheid, beleid
145
page-template-default,page,page-id-145,ajax_leftright,page_not_loaded,,normal,shadow2

Nico Groen

Nico Groen

Nico Groen leidt, coacht en traint mensen in samenwerkingsverbanden, of individuele managers en professionals in uiteenlopende en vaak onalledaagse vormen. Kent de mogelijkheden en beperkingen van verschillende vormen van (zelf-)organisatie. Weet hoe de hazen lopen in organisaties en kent het verschil tussen de situatie op de conferentie en die in de praktijk van de organisatie.

Adviseur voor mens en organisatie met 30 jaar ervaring als voorzitter, bestuurder, ontwerper, coach, commissaris of tijdelijk directeur in bedrijven, bij instellingen en overheden. Van huis uit Bestuurskundige van de TH Twente, partner in Groen&Heesen Adviseurs voor mens en organisatie en bestuursvoorzitter van de Nivora groep, een wereldwijd opererende groep van innovatieve Nederlandse machinefabrieken. Voorzitter bestuur van Lochem Energie, een innovatief initiatief om lokaal duurzame energie te realiseren.

background