KNAP ACADEMIE | Op naar de finale van je wethouderschap
KNAP ACADEMIE: Het eigentijdse opleidingsinstituut door en voor maatschappelijke en professionele vernieuwers.
KNAP, knap, academie, academy, Nederlands, Opleiding, leergang, training, publiek domein, sociaal domein, sociale vraagstukken, maatschappij, politiek, openbaar bestuur, maatschappelijk, persoonlijke ontwikkeling, effectiviteit, vaardigheden, leiderschap, innovatie, vernieuwing, sociaal bestel, middenveld, freelance trainer, verschil maken, professioneel, collectief, collectieve, senior, eigentijds, sociaal ondernemerschap, democratie, empowerment, lokaal, lokaleopleidingsinstituut, opleiding, colleges, trainingen, adviseur, coachings, publieke domein, ambtenaar, overheid, beleid
1877
page-template-default,page,page-id-1877,ajax_leftright,page_not_loaded,,normal,shadow2

Op naar de finale van je wethouderschap 2018 – 2022

Webinar: vrijdagochtend 15 mei

2020 is een kantelpunt in het wethouderschap. Dat heeft verschillende oorzaken die elkaar versterken. De eerste oorzaak is een mentale: de blik van de actieve lokale politici (fracties en partijen) verschuift van de vorige verkiezingen, de vorming van een college en daarbij behorende afspraken naar de volgende verkiezingen. Dat betekent bijvoorbeeld dat het collegeprogramma als politiek ankerpunt aan kracht verliest. Tegelijkertijd is datzelfde programma voor de meeste colleges nog volop in uitvoering. Dat brengt spanningen met zich mee. De tweede oorzaak is een financiële: dit jaar wordt de laatste begroting gemaakt die je als wethouder nog zelf uit kunt voeren. Dat geeft de financiële discussies een zekere scherpte mee. Je kunt nog een keer financieel zaaien, in 2021, maar dit jaar is de laatste van de periode waarin je ook kunt oogsten. De derde oorzaak voor het kantelpunt is een partijpolitieke: je ‘eigen fractie’ (en partij) moet in de loop van dit jaar beslissen of zij met jou naar de finish willen.
Dat kantelpunt betekent dat in de loop van het jaar de dynamiek rond je wethouderschap gaat veranderen. Hoe goed je die veranderingen hanteert, is uiteindelijk bepalend voor de finale van je bestuurlijke periode 2018 – 2022.

Drie balansen: reputatie, relaties, resultaten

Op zo’n kantelpunt is het belangrijk om als lokaal bestuurder te weten hoe je ervoor staat. Dit is een belangrijk moment om de balans op te maken. Vanuit de KNAP Academie werken wij vaak met colleges vanuit drie gezichtspunten die ook voor individuele wethouders als richtpunt kunnen dienen.

Reputatie
Welke toon heb je aan het begin van je wethouderschap gezet? Welk beeld heeft de inner circle van jouw stijl? Welke typeringen zouden nu aan je worden toegedicht?

Relaties
Met wie zijn de verbindingen goed? Waar is bedoeld of onbedoeld afstand ontstaan? Hoe is de verbinding met de mensen die in maart 2018 belangrijk voor je waren? Hoe is het met je gunfactor in het college?

Resultaten
Welke voortgang heb je de afgelopen twee jaar weten te boeken? Op welke resultaten heb je al zicht? Welk verlies moet je nu wellicht nemen? Waar ga je nog volle bak op inzetten?

Deze en andere vragen komen op systematische wijze aan de orde in een webinar dat André de Jong en Henk Gossink op vrijdagochtend 15 mei van 10 uur 30 tot 12 uur verzorgen.

Dit webinar vormt de opmaat voor een individuele online mid term review, waarbij wij met behulp van een online feedbacktool + een non verbale impact meting, samen met jou als wethouder de balans opmaken en samen met jou een strategie ontwikkelen voor de afronding van deze bestuurlijke periode.

Inschrijven? Stuur een mail naar Henk Gossink (henk@knapacademie.nl) onder vermelding van Finale. U ontvangt dan een link naar ons webinar.

background