KNAP ACADEMIE | Patronenanalyse voor (management)teams
KNAP ACADEMIE: Het eigentijdse opleidingsinstituut door en voor maatschappelijke en professionele vernieuwers.
KNAP, knap, academie, academy, Nederlands, Opleiding, leergang, training, publiek domein, sociaal domein, sociale vraagstukken, maatschappij, politiek, openbaar bestuur, maatschappelijk, persoonlijke ontwikkeling, effectiviteit, vaardigheden, leiderschap, innovatie, vernieuwing, sociaal bestel, middenveld, freelance trainer, verschil maken, professioneel, collectief, collectieve, senior, eigentijds, sociaal ondernemerschap, democratie, empowerment, lokaal, lokaleopleidingsinstituut, opleiding, colleges, trainingen, adviseur, coachings, publieke domein, ambtenaar, overheid, beleid
1900
page-template-default,page,page-id-1900,ajax_leftright,page_not_loaded,,normal,shadow2

Patronenanalyse voor (management)teams

Voor teamleiders, afdelingshoofden en voorzitters van MT’s kan het soms lastig zijn om de vinger achter de precieze werking van het team te krijgen. Soms lijkt het wel mogelijk aan te wijzen waar het beter kan, maar dan is het nog niet makkelijk om op een werkzame wijze de vinger op de zere plek te leggen en beweging te creëren .

Een patronen-analyse kan dan helpen om het lek boven te krijgen. Met deze analyse kijken we op de volgende manier naar het functioneren van het team:
Beeldvorming: welke beelden hebben deelnemers aan het team over en weer van elkaar en hoe beïnvloeden deze beelden de werking van het team, met name de interactie.
Patronen: Welke patronen zien we in de interactie tussen deelnemers en wat zijn terugkerende manieren in het team om bijvoorbeeld om te gaan met afspraken, spanning, praktische vragen of problemen.

Iedere patronen-analyse mondt uit in concrete, praktische mogelijkheden om het functioneren van het team werkbaarder en werkzamer te maken. Zo kan wat vast zit in beweging komen.

De vraag om een patronen-analyse kan op verschillende manieren tot stand komen: direct van de voorzitter of teamleider, maar ook in de vorm van een gezamenlijke stap van het team: van behoefte (gemis/verlangen) naar vraag: waar willen we meer grip op.

Drie resultaten

Deze analyse komt tot stand door met verschillende betrokkenen (al dan niet in kleine groepjes) de samenwerking te bespreken. Het benoemen van de beelden en patronen die hieruit naar voren komen, hebben veelal drie effecten. In de eerste plaats komt ‘het lek’ naar boven, betrokkenen krijgen een gedeeld beeld van waar het beter kan. In de tweede plaats werkt het benoemen van het onderzoeken ‘ontschuldigend’, het gaat er niet meer om wie iets verkeerd doet, maar om het doorbreken van niet-effectieve wisselwerking. In de derde plaats helpt het benoemen van de beelden om elkaar in het vervolg ‘bij de les’ te houden. De drempel om dysfunctionele patronen te benoemen wordt lager.

De uitvoering van de analyse is ‘lock down proof’, het kan online of in kleinere setting op anderhalve meter. Voor meer informatie kunt u terecht bij Margot Clausing en Margaret van Ruitenbeek.

Margot Clausing
Margaret van Ruitenbeek
background