KNAP ACADEMIE | Policy Design voor beleidsmakers
KNAP ACADEMIE: Het eigentijdse opleidingsinstituut door en voor maatschappelijke en professionele vernieuwers.
Krijn van Beek, Henk Gossink, 2100, beleid, Policy, Design, Studio, Maatschappelijke Innovatie, Impuls, vraagstuk
573
post-template-default,single,single-post,postid-573,single-format-standard,ajax_leftright,page_not_loaded,,normal,shadow2

Policy Design voor beleidsmakers

23 jun 2014, by Knap Academie Administratie in Opleiding

NuInschrijven_button

Policy Design Training
Nieuwe oplossingen voor onoplosbare vraagstukken

Ontwikkeld door: Henk Gossink & Krijn van Beek

Onze wereld verandert in hoog tempo. Dat betekent dat de vraagstukken waar de publieke sector voor staat ook snel veranderen. En niet alleen de vragen veranderen, ook de mogelijke antwoorden. Met nieuwe technologie, nieuwe kennis en veranderende maatschappelijke wensen en mogelijkheden, kunnen we veel slimmer beleid maken dan tien of twintig jaar geleden überhaupt denkbaar was. Maar hoe boren we die potentie aan?

Bij complexe maatschappelijke vraagstukken, grijpt de publieke sector meestal naar ‘meer onderzoek’. Om dan later te ontdekken dat meer onderzoek wel een beter zicht levert op ‘hoe het zit’, maar toch eigenlijk geen nieuwe oplossingsrichting oplevert.

Wat wij doen

In de training ‘Policy design voor beleidsmakers; nieuwe oplossingen voor onoplosbare vraagstukken’, introduceren we u in de wereld van policy design. Hierin worden designprincipes uit de creatieve ontwerpwereld toegepast op maatschappelijke vragen. Zo gaan we in de training tegelijkertijd aan de slag met oplossingen voor lastige maatschappelijke vragen en versterkt u een belangrijke professionele kwaliteit, namelijk uw creatieve vermogen.

De training draait om de concrete cases die de deelnemers inbrengen. Stap voor stap voorzien ze die van nieuwe onvermoede oplossingsrichtingen. Deelnemers ontdekken nieuwe mogelijkheden om hun collega’s, stakeholders en kennispartners in te zetten. Bovendien leren zij over de rol van toekomst in beleidsontwikkeling, over (het bijsturen van) de oriëntatie van hun organisatie en over de rol van kennis in het beantwoorden van beleidsvragen. Maar het belangrijkste is misschien wel dat ze hun vak van beleidsmaker met een nieuwe lichtheid leren bezien en uitoefenen.

De drie stappen van onze training

De training bestaat uit drie stappen, verdeeld over drie bijeenkomsten van één of twee dagdelen.

Confusing: Als beleid niet voldoende werkt, dan leidt dat tot verwarring. We vragen ons af: Welke aannames kloppen nou niet? Waarom is deze situatie zo ongrijpbaar? Die verwarring kun je productief maken door haar in het licht te plaatsen van wat naar jouw idee de belangrijkste publieke waarden zijn die in het geding zijn. Je blijft niet steken op de vraag ‘waarom werkt het niet?’, maar gaat terug naar het waarom van het beleid. Welke maatschappelijke waarde wil je realiseren?

Creating: In deze bijeenkomst hervorm je jouw maatschappelijke vraagstuk tot een maatschappelijke innovatie. Vervolgens gaan we samen aan het ontwerpen, aan het designen. We gaan nieuwe wegen ontwikkelen en daar concrete beleidsvoorstellen mee construeren.

Constructing: De stap van creating naar constructing plaatst de innovatie in de realiteit van alledag. Er zijn honderden mechanismen die de boel op zijn plek houden. Volgens het principe van de microrevoluties (hele kleine fundamentele veranderingen) verkennen wij de mogelijkheden om de innovatie daadwerkelijk te bouwen.

Investering

  • Bijeenkomst 1 is één dagdeel, van 15.00 uur tot 19.00 uur (inclusief avondeten)
  • Bijeenkomst 2 is twee dagdelen, van 12.00 uur tot 20.00 uur (inclusief lunch en avondeten)
  • Bijeenkomst 3 is twee dagdelen, van 12.00 uur tot 20.00 uur (inclusief lunch en avondeten)

Deelname aan het traject kost € 1.490- (vrijgesteld van btw).

Het traject kan ook worden aangeboden als maatwerkprogramma voor maatschappelijke en publieke organisaties die hun missie scherper willen krijgen en hun inzet effectiever. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de vorm van maatwerk, een prijsindicatie geven wij graag op aanvraag. Voor een volledige opleiding tot policy design moderator verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Extra informatie

Vraag om de brochure ‘Policy design voor beleidsmakers, 2016’ met algemene informatie over methodiek en werkwijze.

NuInschrijven_button

Hier zijn drie documenten te downloaden over de Policy Design methodiek:

– Het rapport dat de uitkomst van een Policy Design opdracht bij het ministerie van VenJ beschrijft;

Toekomst vrijheidsbeneming jeugdige delinquenten, 2015  Rapport in opdracht van het Ministerie VenJ, DJI, waarbij de methodiek Policy Design Studio is toegepast.

– Een brochure die meer zicht geeft op wat we voor u kunnen doen

Brochure Policy Design studio, 2015  met algemene informatie over methodiek en werkwijze.

– Een artikel uit NRC (6 juli 2016) dat laat zien hoe toepassing van de Designmethodiek binnen zestien maanden na aanvaarding van de opdracht bij het ministerie van VenJ daadwerkelijk tot nieuwe praktijk leidt.

Policy Design in de praktijk NRC Handelsblad artikel 7 juli 2016background