KNAP ACADEMIE | team coach teamleider
KNAP ACADEMIE: Het eigentijdse opleidingsinstituut door en voor maatschappelijke en professionele vernieuwers.
team teamleider coach NCOI
1181
page-template-default,page,page-id-1181,ajax_leftright,page_not_loaded,,normal,shadow2

NuInschrijven_button

Van teamleider naar teamcoach:
Rolverandering bij de overgang naar zelfsturende teams.

Ontwikkeld door Margot Clausing.

In de afgelopen jaren zijn veel organisaties overgegaan op het werken met zelforganiserende of zelfsturende teams. Een zelfsturend team heeft gelijkwaardige leden, waardoor er geen teamleider meer is. In plaats daarvan is een nieuwe functie ontstaan: de teamcoach.

Een nieuwe functie vraagt een nieuwe aanpak. In plaats van eindverantwoordelijk te zijn voor het resultaat van een team, hebt u als teamcoach een meer begeleidende functie. Hoe stapt u af van adviseren en sturen en gaat u over op bevragen en coachen? Hoe zorgt u dat teamleden meer initiatieven nemen? En waaraan herkent u in welke fase een team zit? Met dit soort vragen wordt u geholpen in de training ‘van teamleider naar teamcoach’.

Deze training

In deze training voor teamcoaches van zelfsturende teams staat de praktijk van de teamcoach centraal. Aan de hand van ervaringen in de coachpraktijk onderzoeken de teamcoaches samen met de trainer wat de nieuwe rol van hen vraagt. Zij verkennen nieuwe kansen en opgaven die de veranderde context biedt. Naar aanleiding van het onderzoek formuleren de teamcoaches persoonlijke leerdoelen die als leidraad dienen voor het trainingsprogramma.

Kernelementen van de training

De training heeft een aantal kernelementen. Verder wordt de training in overleg met de opdrachtgever op maat ingevuld. De kernelementen zijn:

  • Intake: Welke ontwikkelvragen staan voor de individuele deelnemer centraal?
  • Systemische krachtenveldanalyse: Wat verandert er in het systeem door de verschuiving van teamleider naar teamcoach?
  • Patronen in zelfsturende teams: Welke dynamiek brengen zelfsturende teams met zich mee?
  • De rol van teamcoach: Hoe ben je als teamcoach effectief voor het zelfsturende team?

Afhankelijk van de intake is het mogelijk enkele elementen aan de training toe te voegen, zoals ‘coachingvaardigheden’ en ‘aansluiten op diverse leerstijlen’.

Na de training vervullen de teamcoaches hun rol zoals deze bedoeld is binnen de zelfsturende organisatie. De coaches (her)kennen teamfases en begeleiden teams in het vinden van eigen oplossingen.

Investering

Deze training kan op maat in- en aangevuld worden. Voor een kerntraining van zes dagdelen voor minimaal zes deelnemers kunt u uitgaan van een investering van ongeveer € 700,- per deelnemer. Supervisie als vervolg op de training behoort tot de mogelijkheden.

background