KNAP ACADEMIE | Waardevol Verbinden
KNAP ACADEMIE: Het eigentijdse opleidingsinstituut door en voor maatschappelijke en professionele vernieuwers.
KNAP, knap, academie, academy, Nederlands, Opleiding, leergang, training, publiek domein, sociaal domein, sociale vraagstukken, maatschappij, politiek, openbaar bestuur, maatschappelijk, persoonlijke ontwikkeling, effectiviteit, vaardigheden, leiderschap, innovatie, vernieuwing, sociaal bestel, middenveld, freelance trainer, verschil maken, professioneel, collectief, collectieve, senior, eigentijds, sociaal ondernemerschap, democratie, empowerment, lokaal, lokaleopleidingsinstituut, opleiding, colleges, trainingen, adviseur, coachings, publieke domein, ambtenaar, overheid, beleid
1772
page-template-default,page,page-id-1772,ajax_leftright,page_not_loaded,,normal,shadow2

Waardevol Verbinden

Ontwikkeld door: Liesbeth Tettero

‘Verbinden’ is een gewaardeerde vaardigheid. Zeker in het openbaar bestuur, waar professionals, bestuurders en politici regelmatig te maken hebben met tegengestelde belangen en oplopende emoties. Hoe blijf je in gesprek en bewaak je ook je professionele en persoonlijke grenzen?

Voor wie?
Deze training is voor iedereen die zijn of haar verbindende waarde(n) wil leren kennen en in de praktijk wil leren toepassen. Door goed te luisten zonder te pleasen. Assertief zijn zonder agressief over komen. Weten welke strijd je aangaat en welke niet. En daardoor effectief kan handelen in situaties waarin tegengestelde belangen en oplopende emoties een vruchtbaar proces in de weg kunnen staan.

Wat wij doen
Tijdens deze training onderzoeken we welke verbindende competenties de deelnemers in huis hebben en welke zij nog willen en kunnen ontwikkelen. We maken hierbij gebruik van een 360graden-competentiescan. We maken een actorenanalyse en leggen de link naar de basisbehoeften die ten grondslag liggen aan de manier waarop belanghebbenden denken en handelen. We maken daarbij gebruik van de methodiek Geweldloze Communicatie, ook wel Verbindende Communicatie genoemd. En we gaan uitgebreid oefenen met verbindende vaardigheden als luisteren, regie voeren over een gesprek en feedback geven.

De training

De training bestaat uit twee dagdelen met een mix van theorie en praktijk.

Dagdeel 1: hoe verbindend ben jij?
Tijdens het eerste dagdeel verdiepen we ons in verbindende competenties. De deelnemers hebben van tevoren in een 360graden-competentiescan hun eigen competenties beoordeeld en er feedback op gekregen van mensen in hun omgeving.
De 360graden-competentiescan verloopt geheel digitaal. De deelnemers bepalen zelf wie zij om feedback vragen.

Dagdeel 2: verbindende vaardigheden
Inzicht in het speelveld en de basisbehoeften van de betrokkenen is de basis van het vermogen om echt te verbinden. We gaan hiermee aan de slag aan de hand van de methodiek Geweldloze Communicatie. De grondlegger hiervan, Marshall Rozenberg, ging ervan uit dat er een niveau van behoeften is waarover geen onenigheid kan bestaan. Hoe je daar achter komt en hoe je dit kan gebruiken in lastige situaties, is het belangrijkste onderwerp van de middag. De persoonlijke profielen en leerwensen van de deelnemers staan centraal.

Investering
Deze training wordt in-company aangeboden en duurt in principe twee dagdelen (indien gewenst opgedeeld in losse dagdelen). Neem voor informatie over de kosten contact op met liesbeth@tettero.com.

 

background